Endelig åpning

Røykenbadet åpner igjen – endelig!

Myndighetene ga i går svømmeanlegg tillatelse til å starte med skolesvømming og organiserte aktiviteter i svømmehallen fra 1. juni. Fra 15. juni er det lagt opp til ytterligere åpning av svømmeanlegget for ordinært publikum og i tillegg åpning av treningssenteret. Her med forbehold om at det foreligger godkjente smittevernplaner.
Dette er selvsagt svært gledelige nyheter og vi jobber nå aktivt med planlegging for reåpning av Røykenbadet opp mot disse datoene. Vi har omfattende vedlikeholdsarbeid pågående og har jobbet med utgangspunkt i å kunne åpne svømmeanlegget 15. juni. Vi ser nå på om vi kan klare å forsere dette arbeidet slik at vi kan tilby iallfall noen bassengflater fra 1.6. 25 meters bassenget vil vi nok ikke rekke å få klart til 1.6
Hvordan vi skal legge opp driften slik at vi ivaretar et godt smittevern og sørger for at besøket blir trygt og trivelig er selvsagt noe vi må se nærmere på i tiden som kommer.
Følg med på hjemmesiden vår eller på vår facebookside hvor løpende informasjon legges ut

Mvh Erik Schreuder
Daglig leder

Posted in Hovedsak and tagged , , .