Ansvarserklæring Røykenbadet klatresenter

Her kan du laste ned ansvarserklæringen for Røykenbadet klatresenter ANSVARSERKLÆRING KLATREVEGGEN PÅ RØYKENBADET. Alle som skal klatre må lese, forstå og signere ansvarserklæringen første gang man klatrer på Røykenbadet. For personer under 18 år må foresatte signere ansvarserklæringen på Røykenbadet.

 1. Du forplikter meg til å følge reglene til Røykenbadet Klatresenter og å rette deg etter instrukser fra ansatte.
 2. Selv om Røykenbadet og de ansatte gjør det de kan for at det skal være så sikkert som mulig, så vil all klatring være forbundet med en viss risiko.
 3. All buldring og opphold ved buldreveggene skjer på eget ansvar. Du har selv ansvaret for ikke å få en fallende buldrer i hodet. Hvis du har med deg små barn i klatreanlegget – sørg for at de ikke leker på tjukkasen der det buldres.
 4. All tauklatring og opphold ved klatreveggene skjer på eget ansvar. Ikke stå unødig i fallsonen til en klatrer. Du har selv ansvaret for å ikke få en fallende klatrer i hodet; dette gjelder både når du er på gulvet og når du klatrer på en rute ved siden av. Når du sikrer, be uvedkommende som står i fallsonen til din klatrer flytte seg ut av fallsonen, og pass på at andre i fallsonen er oppmerksomme når det er fare for at din klatrer faller i hodet på dem. Hvis det buldres på tauvegger skal hele kroppen være under 1. sikringsbolt.
 5. Alle brukere som har lært å sjekke om klatreutstyret er i forsvarlig stand og gjøre kameratsjekk, skal selv sjekke at klatreutstyret er i forsvarlig stand og gjøre kameratsjekk, både når man klatrer på egenhånd og når man deltar på kurs, grupper eller andre klatreaktiviteter i Røykenbadets eller Klatreklubbens regi, og uansett om man bruker eget utstyr eller utstyr leid av Røykenbadet. Faste topptau regnes som del av anlegget og det forventes ikke at brukeren sjekker disse.
 6. Som deltaker på tilbud med instruktør forplikter du deg til å rette deg etter instrukser fra instruktøren.
 7. Dersom du oppdager sikkerhetsmessige mangler med anlegget (herunder faste topptau) forplikter du deg til å melde fra til personalet. Dersom du oppdager løse klatretak, setter vi pris på om du benytter tilgjengelig verktøy til å stramme taket – og melder fra til personalet.
 8. Dersom du oppdager at noen i anlegget klatrer eller sikrer uforsvarlig, eller på annen måte setter seg selv eller andre i fare, hjelp oss å gripe inn så raskt som mulig ved å si fra til vedkommende. Meld fra til personalet hvis det blir nødvendig.
 9. Ved topptauing på overhengende ruter på den høyeste veggen skal minimum 5. bolt nedenfra være klippet inn for å unngå pendelfall. Vær obs på at topptauklatring utenfor linjen til toppankeret medfører fare for pendelfall inn mot vegg og dekke i rommet.
 10. Dersom du ønsker å bruke TruBlue (autosikringsenhetene som er installert i høyveggen) må du på forhånd ha satt deg inn i forholdsreglene for bruk av TrueBlue. Disse er tilgjengelig på Røykenbadets nettside og nede ved høyveggen.
 11. Røykenbadets ansvarsforsikring dekker Røykenbadets ansvar for veggens konstruksjon, sikringspunkter osv. I tillegg bør du selv sørge for ulykkesforsikring som dekker klatring.