Forholdsregler ved bruk av autosikring

Forholdsregler ved bruk av auto sikring (TruBlue)

 • Før bruk av auto sikring må du undertegne oppdatert ansvarserklæring for Røykenbadet klatresenter
 • Kontroller bruk av auto sikringen ved å trekke ut en kort del og la den trekkes seg tilbake
 • Hvis auto sikringen ikke trekker seg tilbake, må du ikke klippe deg på auto sikring. Be om assistanse.
 • Kontroller at klatreselen er riktig montert og strammet til
 • Kontroller at karabineren på auto-sikringen er koblet til den riktige løkken på klatreselen, og at sperren er lukket
 • Sikre at sperrelåsen på karabineren vender vekk fra klatreren (om mulig)
 • Aldri klatre ved siden av eller over auto sikringen
 • Aldri start nedstigning over auto sikringen
 • Før nedstigning, sikre at nedstigningsbanen og landingsområdet er uten personer og hindringer
 • Alltid gå ned med føttene først, og bruk dem til å fjerne hindringer og forberede landingen
 • I henhold til produsentens retningslinjer anbefales ikke bruk av hjelm ved klatring med auto sikring
 • Se gjerne gjennom produsentens instruksjonsvideo på YouTube (engelsk) (skann QR-kode under)
QR-kode TrueBlue