Skolesvømming på Røykenbadet

Livslang glede i vann

Hvert år får over 1600 barn tilbud om skolesvømming ved Røykenbadet.
11 barneskoler, 4 ungdomsskoler, steinerskolen og velkomstklasser.
I løpet av skoletiden vil hver elev få ca 45 timer med svømmeundervisning og 5 timer med førstehjelp, selvberging og livredning.
Skolesvømming handler først og fremst om å mestre, og bli trygg i, på og ved vann.
Gjennom lek, spill, sang og konkurranser får elevene lære om mulighetene og begrensningene vann har, og hvordan vi kan bruke vannet på en trygg og morsom måte. Sammen lærer elevene om dykking og den fantastiske verden som skjuler seg under overflaten. De lærer å flyte og ligge på verdens mykeste «seng». Det finnes mange ulike måter å svømme på, og sammen utforsker vi teknikker på ryggen, magen og under vann, og selvfølgelig lærer vi å hoppe og stupe.

Spørsmål? Kontakt Øivind på: Oivind.lundberg@roykenbadet.no

Vi er trygge på at alle elever er svømmedyktige når de er ferdige med 4. klasse!
Velkommen til trygg, morsom og lærerik svømmeundervisning
Hilsen
Rodrigo og Øivind

Skolesvømming
Svømmeinstruktørene

Svømmeinstruktørene

Informasjon (klikk for å åpne)

Jente som svømmer på Røykenbadet