Frys av medlemskap

Vikår for frys av medlemskap ved Røykenbadet 

Vilkår for frys av medlemskap 31.01.18

Medlemskap med bindingstid på 6 eller 12 måneder ved Røykenbadet kan fryses ved følgende årsaker::

 • Sykdom eller skade som er dokumentert med legeerklæring på treningsnekt i perioden det gjelder.
  • Svangerskap som medfører at man ikke kan eller ønsker å trene. Gjelder inntil 3 måneder etter termin.
 • Jobb, studier eller militærtjeneste minst 60 km fra Røykenbadet, eller som er så langt unna Røykenbadet at det gjør det vanskelig å benytte seg av tilbudet, og som er dokumentert for perioden det gjelder.

Frys av medlemskap gjelder for minst én måned, og maks tolv måneder. Etter tolv måneder må ny dokumentasjon foreligge, og samme vilkår som for ny fryseperiode gjelder.

 • Ved ønske om frys av medlemskap kan du søke om dette på to måter:
  • 1:  Henvende deg i resepsjonen, så vil de bistå med utfylling av søknadsskjema for frys
   • Husk å ta med dokumentasjon som bekrefter at du oppfyller vilkårene for frys
  • 2: Send en epost til post@roykenbadet.no og oppgi minst:
   • Fornavn
   • Etternavn
   • Fødselsdato
   • Telefonnummer
   • Hvilken periode du ønsker å søke om frys for
   • Husk å vedlegge dokumentasjon som bekrefter at du oppfyller vilkårene for frys

I løpet av én uke vil du få svar på din søknad med en bekreftelse på fryseperioden.

OBS: Fryseperioden er ikke gyldig uten en bekreftelse.

 • En fryseperiode kan starte en hvilken som helst dato etter søknad er sendt, inkludert samme dag, og dokumentasjon må bekrefte denne datoen. Når en søknad er mottatt av Røykenbadet vil bekreftelse på fryseperioden sendes når søknaden er behandlet av administrasjonen. Uten skriftlig bekreftelse er ikke fryseperioden gyldig.
 • Alle fakturaer som er mottatt eller mottas samme måned må betales. Det betyr at om et medlem søker om fryseperiode den 10. februar så må avdraget som trekkes 20. februar for mars betales. I etterkant av fryseperioden vil tilsvarende antall dager kompenseres for.
 • Frys har ikke tilbakevirkende kraft, og medlemmet plikter å sende søknad om frys umiddelbart ved behov.
 • Ved frys av medlemskap i bindingstid forskyves bindingstid tilsvarende periode, slik at medlemskapets varighet er på minst tolv betalende måneder.

For eksempel: Et medlemskap som er halvveis i sin 12 måneder betalende bindingstid søker om fryseperiode i 3 måneder. 6 måneder av bindingstiden er fullført, og etter 3 måneder med fryseperiode gjenstår 6 måneder med bindingstid.

Ved oppsigelse i en fryseperiode bortfaller ikke vilkår for oppsigelse og oppsigelsestid.

Røykenbadet tilbyr ingen fryseperiode i forbindelse med ferie.