Delbetaling av PT timer

Dersom du kjøper 10 eller flere PT timer gir vi deg muligheten til å delbetale dine PT timer. Hvor mange måneder timene kan delbetales over avhenger av antall kjøpte timer og hvor ofte PT timer gjennomføres. Alle PT timer betales forskuddsvis.

Antall timer

10 timer

15 timer

30 timer

Antall måneder delbetaling 2 mnd 2 eller 3 mnd 2,3,4 eller 6 mnd

Gyldighetstid på PT timer

Antall timer 1-9 timer 10-20 timer 30 timer
Gyldighetstid 6 mnd 12 mnd 18 måneder

PT på avtalegiro

Dersom du kjøper 30 PT timer eller mer tilbyr vi delbetaling på avtalegiro. PT timene betales forskuddsvis via avtalegiro. Følgende kriterier må til for å få til dette.

  • Kunden må kjøpe minst 30 PT timer
  • Kunden må ha en aktiv avtalegiro avtale med Røykenbadet
  • Kunden må ha en høy nok beløpsgrense per måned slik at både PT timene og abonnementet kan betales ned etter fastsatt etter plan
  • Trekkdato for PT timene er den 20. i hver måned
  • Ved oppstart av avtalegiro skal den første delbetalingen gjennomføres på kassa (minimum 5 timer)
  • Det skal ikke gjennomføres flere PT timer enn det det er betalt for forskuddsvis. Dette avklares mellom PT og kunde i forkant.
  • Kjøp av 30 PT timer kan delbetales over 2,3,4 eller 6 måneder.