Regler for Røykenbadet Klatresenter

 1. Alle har lov til å buldre
 2. Alle har lov til å klatre (men ikke sikre) på topptau og led på alle vegger
 3. Topptaukort gir adgang til å sikre på topptau på alle vegger. Kortet skal henge i selen når du sikrer
 4. Brattkort gir adgang til å sikre på led og topptau på alle vegger. Kortet skal henge i selen når du sikrer
 5. Du har lov til å veilede én ikke-sikringskyndig person som sikrer om gangen, hvis du er minst 18 år og har Topptaukort (på topptau) eller Brattkort (topptau og led). Veilederen er ansvarlig for at dette foregår på en sikker måte. Veilederen skal være på bakken, ha fullt fokus på sikreren og holde i tauet bak sikreren hele tiden. Du skal ikke samtidig sikre andre
 6. Enhver form for lønnet instruksjon i Røykenbadets lokaler skal kun skje etter avtale med Røykenbadet
 7. Instruktører og ansatte ved Røykenbadet kan henvise tauklatrere til buldring dersom det ikke sikres forsvarlig. Instruktører på anlegget kan i tillegg inndra Topptaukort eller Brattkort dersom det ikke sikres forsvarlig
 8. Barn (<18 år) uten brattkort eller topptaukort oppholder seg i klatreanlegget under oppsyn av ansvarlig voksen/forelder som har signert ansvarserklæringen.
 9. For barn (<18 år) med brattkort eller topptaukort skriver foresatt under på ansvarserklæringen for vedkommende, og foresatt er ansvarlig for å vurdere om den mindreårige har den nødvendige kompetansen
 10. Mat og drikke skal ikke nytes i klatreanlegget. Unntak er vann fra drikkeflaske
 11. Løs kalk er ikke tillatt
 12. Ulykker og alvorlige skader skal alltid rapporteres til Røykenbadet på eget skadeskjema i resepsjonen