Siste mulighet for påmelding til svømmekurs!

Siste mulighet til å melde på svømmekurs!

Røykenbadet starter opp intensivkurs mandag 20. november og tirsdag 21. november. Disse kursene går over 5 ganger og varer i 55 minutter.

Vi har ledige plasser på følgende kurs.

 • Hval mandager 16.30-17.25
 • Skilpadde tirsdager 17.15-18.10
 • Pingvin tirsdager 18.15-19.10

Påmelding på http://www.roykenbadet.no/kurs-barn-2-6-ar/

Hva lærer barna på kursene? 

Her følger en beskrivelse på de ulike kursene

Hval 4-6 år

 • Dette er kurs kun barnet deltar på kurs og foresatte får ikke være til stede under kurset. Målet er at barna skal bli trygge i vann og beherske ferdigheten å dykke som gir grunnlaget for videre svømmeopplæring. Kurset gjennomføres i bassenget med hev og senkbar bunn, slik at alle barna kan stå med hodet over vann. Barna skal ikke bruke armeringer eller dykkebriller på kurset.
 • Barn som behersker følgende ferdigheter etter kurset er klare for skilpadde.
  • Holde pusten – hodet under vann – åpne øynene
  • Holde pusten – dykke ned – hente gjenstander på bunnen
  • Holde pusten – dykke mellom beina på en partner
  • Holde pusten – hoppe fra bassengkanten – hente gjenstander fra bunnen.

Skilpadde 4-6 år

 • Dette er kurs der kun barna deltar. For å gå på dette kurset må barna beherske målsetningene fra Hval. Det er å dykke med øynene åpne under vann, dykke ned på en meter og hente en gjenstand og hoppe fra kanten alene. Målet for skilpadde er å lære å flyte på magen og ryggen og veksle mellom dette. Kurset gjennomføres i bassenget med hev og senkbar bunn, slik at alle barna kan stå med hodet over vann.Barna skal ikke bruke armeringer eller dykkebriller på kurset.
 • Barn som behersker følgende ferdigheter etter kurset er klare for pingvin.
  • Holde pusten – flyte på magen – linjeholdning
  • Holde pusten – flyte på ryggen – linjeholdning – puste
  • Holde pusten – hoppe fra bassengkanten – flyte opp på magen – linjeholdning
  • Holde pusten – flyte på mage – linjeholdning – dreie på ryggen – puste – linjeholdning
  • Holde pusten – flyte – balansere på mage og rygg i linjeholdning med tilpasset pust.

Pingvin 4-6 år

 • Dette er kurs der kun barna deltar på kurs. For å delta på dette kurset må man beherske å målene i hval og skilpadde. Målsetningene for dette kurset er å «gli» i pil og gjøre crawlbeinspark på magen og ryggen og veksle mellom disse. Kurset gjennomføres i bassenget med hev og senkbar bunn, slik at alle barna kan stå med hodet over vann.
 • Barn som behersker følgende ferdigheter etter kurset er klare for Selungen. Disse kursene arrangeres av IL ROS Svømming mailto:svomming@ilros.no
  • Gli på magen – linjeholdning
  • Gli på ryggen – linjeholdning
  • Gli i linjeholdning med dreining fra mage til rygg – puste – dreie tilbake på magen
  • Gli med crawlbeinspark på mage – linjeholdning
  • Gli med crawlbeinspark på ryggen – linjeholdning – puste – drei kroppen på magen – crawlbeinspark
  • Hoppe – flyte opp – linjeholdning på mage – crawlbeinspark – dreie på ryggen – tilpasset pust.
Posted in Svømming and tagged , , , , , , .