Røykenbadet Klatresenter åpner fredag 17. februar

Røykenbadet klatresenter åpner fredag 17. februar!

Røykenbadet klatresenter åpner for publikum fredag 17. februrar 2017. Her finner du viktig informasjon om klatring, priser og ansvarserklæring.

Klatreveggen eies og driftes av Røykenbadet i samarbeid med Røyken og Hurum klatreklubb. Bruk av klatreveggen er derfor ikke inkludert i medlemskapene Bad eller Trening & Bad, men medlemmer på Røykenbadet får rabatt på drop inn i klatreveggen. Røykenbadet administrerer Drop-in, utleie til grupper og påmelding til kurs. Klatreklubben disponerer anlegget til sine aktiviteter, som klubbklatring og ulike treningsgrupper.  I tillegg utfører klatreklubben oppgaver for Røykenbadet knyttet til vedlikehold (ruteskruing etc.) og instruktørvirksomhet. For info om klubbens aktiviteter, se klatreklubbens hjemmeside https://rhkk.wordpress.com/.

 

Hvem kan klatre? 

Alle kan klatre på Røykenbadet Klatresenter, men for å klatre på topptau må den som sikrer ha godkjent kompetanse. Dersom man skal klatre på led må både den som klatrer og sikrer ha Brattkort. Ved klatring på topptau eller led må to personer gå sammen om å klatre og sikre. Dette forutsetter at man har godkjent kompetanse gjennom topptau eller brattkort. Dersom man ikke har topptau, brattkort eller klatrer alene kan man benytte buldrehulen (over tjukkassene). Vi har laget en facebookgruppe som heter «Røykenbadet klatresenter». Hvis du blir medlem av medlem av denne gruppen vil du få nyttig informasjon og mulighet ttil å avtale klatring med andre medlemmer i gruppa.

Alle som skal klatre på Røykenbadet klatresenter må lese, forstå og signere ansvarserklæringen. For personer under 18 år må denne ansvarserklæringen signeres av foresatte på Røykenbadet. Personer under 18 år som ikke har brattkort eller topptaukort må også ha med seg en ansvarlig voksen i klatreveggen.

Topptau klatring  er klatring der klatreren sikres  med et tau som løper gjennom et ankerfeste i toppen av klatreveggen. Den som sikrer klatreren må ha topptau- eller brattkort. Kortet skal henge i selen når man sikrer. Dersom det ikke blir sikret forsvarlig kan Røykenbadets ansatte eller instruktører inndra kortet. Her kan du se en film om topptauklatring: http://klatring.no/Hjem/Nyhetsarkivallekategorier/tabid/4605/articleType/ArticleView/articleId/7906/Slik-klatrer-du-pa-topptau.aspx

Ledklatring er klatring der klatreren sikres ved hjelp av tau nede på bakken. Klatreren må feste tauet i sikringspunkter oppover i veggen. For å klatre på led må både sikrer og klatrer ha brattkort. Kortet skal henge i selen når man sikrer.  Dersom det ikke blir sikret forsvarlig kan Røykenbadets ansatte eller instruktører inndra kortet. Her kan du se en video om klatring på led: https://www.norsk-klatring.no/Klatreskolen/Slik-sikrer-du-paa-led

Røyken og Hurum klatreklubb kommer til å gjennomføre Brattkort prøver regelmessig. Priser og mer informasjon kommer. For å kunne ta brattkort må man være fylt 13 år. Her kan du se en video om Brattkort: https://www.youtube.com/watch?v=2-xsgG9mVdQ

Buldring  er klatring uten tau på klatretak som er laget for å likne store steiner. På Røykenbadet Klatresenter kan du buldre der det ligger tjukkaser. For å buldre trenger du ingen forhåndskunnskap, men du må ha signert ansvarerklæringen. Personer under 18 år uten Brattkort må ha med seg en ansvarlig voksen i klatreveggen, selv om man bare skal buldre.

Utstyr
Røykenbadet kommer ikke til å leie ut utstyr til klatring i den første perioden etter at klatreveggen åpner. De som kommer og skal klatre må selv ha med seg det nødvendige utstyret. Det vil være tau i klatreveggen. Alle som skal klatre må ha på seg egnede innesko.

Åpningstider 

Åpningstidene i klatreveggen er de samme som for treningssenteret.

Åpningstider Klatreveggen
Mandag 06.30-22.00
Tirsdag 06.30-22.00
Onsdag 06.30-22.00
Torsdag 06.30-22.00
Fredag 06.30- 21.00
Lørdag 09.00 – 18.00
Søndag 09.00 – 20.00

Etterhvert ønsker Røykenbadet og Røyken og Hurum Klatreklubb å starte opp med mer organisert aktivitet på klatresenteret.

Priser

Drop inn er åpen for alle. Ønsker man årskort må man være medlem i Røyken og Hurum klatreklubb.

Priser Medlem RHKK* Medlem Røykenbadet Ikke medlem
Drop inn      
Voksen 70 80 100
Barn og ungdom (< 18 år) 40 40 50
Sikrer 30 40 50
 
Årskort
Voksen** 1900,- Selges ikke Selges ikke
Tillegg per barn under 13 år 500,- Selges ikke Selges ikke
Ungdom/student 1000,- Selges ikke Selges ikke

*RHHK = Røyken og Hurum klatreklubb

Betingelser for Årskort Røykenbadet klatresenter:
**Årskort voksen inkluderer ett barn <13 år
Inngang gjelder for tauklatring og buldring.

Ansvarserklæring 

Alle som skal klatre på Røykenbadet klatresenter må ha lest, forstått og signert ansvarserklæringen før man skal klatre første gang. For personer under 18 år må foresatte være med å signere ansvarserklæringen på Røykenbadet før barna kan klatre. Personer under 18 år som ikke har brattkort må ha med seg en ansvarlig voksen i klatreveggen.

ANSVARSERKLÆRING KLATREVEGGEN PÅ RØYKENBADET, 01.03.17

Regler for Røykenbadet Klatresenter 

1. Alle har lov til å buldre.
2. Alle har lov til å klatre (men ikke sikre) på topptau og led på alle vegger.
3. Topptaukort gir adgang til å sikre på topptau på alle vegger. Kortet skal henge i selen når du sikrer.
4. Brattkort gir adgang til å sikre på led og topptau på alle vegger. Kortet skal henge i selen når du sikrer.
5. Du har lov til å veilede én ikke-sikringskyndig person som sikrer om gangen, hvis du er minst 18 år og har Topptaukort (på topptau) eller Brattkort (topptau og led). Veilederen er ansvarlig for at dette foregår på en sikker måte. Veilederen skal være på bakken, ha fullt fokus på sikreren og holde i tauet bak sikreren hele tiden. Du skal ikke samtidig sikre andre.
6. Enhver form for lønnet instruksjon i Røykenbadets lokaler skal kun skje etter avtale med Røykenbadet.
7. Instruktører og ansatte ved Røykenbadet kan henvise tauklatrere til buldring dersom det ikke sikres forsvarlig. Instruktører på anlegget kan i tillegg inndra Topptaukort eller Brattkort dersom det ikke sikres forsvarlig.
8. Barn (<18 år) uten brattkort eller topptaukort oppholder seg i klatreanlegget under oppsyn av ansvarlig voksen/forelder som har signert ansvarserklæringen.
9. For barn (<18 år) med brattkort eller topptaukort skriver foresatt under på ansvarserklæringen for vedkommende, og foresatt er ansvarlig for å vurdere om den mindreårige har den nødvendige kompetansen.
10. Mat og drikke skal ikke nytes i klatreanlegget. Unntak er vann fra drikkeflaske.
11. Løs kalk er ikke tillatt.
12. Ulykker og alvorlige skader skal alltid rapporteres til Røykenbadet på eget skadeskjema i resepsjonen.

Ansvarserklæring
A) Du forplikter deg til å følge reglene til Røykenbadet Klatresenter og å rette deg etter instrukser fra ansatte.
B) Selv om Røykenbadet og de ansatte gjør det de kan for at det skal være så sikkert som mulig, så vil all klatring være forbundet med en viss risiko.
C) All buldring og opphold ved buldreveggene skjer på eget ansvar. Du har selv ansvaret for ikke å få en fallende buldrer i hodet. Hvis du har med deg små barn i klatreanlegget – sørg for at de ikke leker på tjukkasen der det buldres.
D) All tauklatring og opphold ved klatreveggene skjer på eget ansvar. Ikke stå unødig i fallsonen til en klatrer. Du har selv ansvaret for å ikke få en fallende klatrer i hodet; dette gjelder både når du er på gulvet og når du klatrer på en rute ved siden av. Når du sikrer, be uvedkommende som står i fallsonen til din klatrer flytte seg ut av fallsonen, og pass på at andre i fallsonen er oppmerksomme når det er fare for at din klatrer faller i hodet på dem. Hvis det buldres på tauvegger skal hele kroppen være under 1. sikringsbolt.
E) Alle brukere som har lært å sjekke om klatreutstyret er i forsvarlig stand og gjøre kameratsjekk, skal selv sjekke at klatreutstyret er i forsvarlig stand og gjøre kameratsjekk, både når man klatrer på egenhånd og når man deltar på kurs, grupper eller andre klatreaktiviteter i Røykenbadets eller Klatreklubbens regi, og uansett om man bruker eget utstyr eller utstyr leid av Røykenbadet. Faste topptau regnes som del av anlegget og det forventes ikke at brukeren sjekker disse.
F) Som deltaker på tilbud med instruktør forplikter du deg til å rette deg etter instrukser fra instruktøren.
G) Dersom du oppdager sikkerhetsmessige mangler med anlegget (herunder faste topptau) forplikter du deg til å melde fra til personalet. Dersom du oppdager løse klatretak, setter vi pris på om du benytter tilgjengelig verktøy til å stramme taket – og melder fra til personalet.
H) Dersom du oppdager at noen i anlegget klatrer eller sikrer uforsvarlig, eller på annen måte setter seg selv eller andre i fare, hjelp oss å gripe inn så raskt som mulig ved å si fra til vedkommende. Meld fra til personalet hvis det blir nødvendig.
I) Ved topptauing på overhengende ruter på den høyeste veggen skal minimum 5. bolt nedenfra være klippet inn for å unngå pendelfall. Vær obs på at topptauklatring utenfor linjen til toppankeret medfører fare for pendelfall inn mot vegg og dekke i rommet.
J) Røykenbadets ansvarsforsikring dekker Røykenbadets ansvar for veggens konstruksjon, sikringspunkter osv. I tillegg bør du selv sørge for ulykkesforsikring som dekker klatring.

 

Velkommen til klatring på Røykenbadet! 

Posted in Uncategorized.

Legg igjen en kommentar