Røykenbadet Klatresenter åpner fredag 17. februar

Røykenbadet klatresenter åpner fredag 17. februar!

Røykenbadet klatresenter åpner for publikum fredag 17. februrar 2017. Her finner du viktig informasjon om klatring, priser og ansvarserklæring.

Klatreveggen eies og driftes av Røykenbadet i samarbeid med Røyken og Hurum klatreklubb. Bruk av klatreveggen er derfor ikke inkludert i medlemskapene Bad eller Trening & Bad, men medlemmer på Røykenbadet får rabatt på drop inn i klatreveggen. Røykenbadet administrerer Drop-in, utleie til grupper og påmelding til kurs. Klatreklubben disponerer anlegget til sine aktiviteter, som klubbklatring og ulike treningsgrupper.  I tillegg utfører klatreklubben oppgaver for Røykenbadet knyttet til vedlikehold (ruteskruing etc.) og instruktørvirksomhet. For info om klubbens aktiviteter, se klatreklubbens hjemmeside https://rhkk.wordpress.com/.

 

Hvem kan klatre? 

Alle kan klatre på Røykenbadet Klatresenter, men for å klatre på topptau må den som sikrer ha godkjent kompetanse. Dersom man skal klatre på led må både den som klatrer og sikrer ha Brattkort. Ved klatring på topptau eller led må to personer gå sammen om å klatre og sikre. Dette forutsetter at man har godkjent kompetanse gjennom topptau eller brattkort. Dersom man ikke har topptau, brattkort eller klatrer alene kan man benytte buldrehulen (over tjukkassene). Vi har laget en facebookgruppe som heter «Røykenbadet klatresenter». Hvis du blir medlem av medlem av denne gruppen vil du få nyttig informasjon og mulighet ttil å avtale klatring med andre medlemmer i gruppa.

Alle som skal klatre på Røykenbadet klatresenter må lese, forstå og signere ansvarserklæringen. For personer under 18 år må denne ansvarserklæringen signeres av foresatte på Røykenbadet. Personer under 18 år som ikke har brattkort eller topptaukort må også ha med seg en ansvarlig voksen i klatreveggen.

Topptau klatring  er klatring der klatreren sikres  med et tau som løper gjennom et ankerfeste i toppen av klatreveggen. Den som sikrer klatreren må ha topptau- eller brattkort. Kortet skal henge i selen når man sikrer. Dersom det ikke blir sikret forsvarlig kan Røykenbadets ansatte eller instruktører inndra kortet. Her kan du se en film om topptauklatring: http://klatring.no/Hjem/Nyhetsarkivallekategorier/tabid/4605/articleType/ArticleView/articleId/7906/Slik-klatrer-du-pa-topptau.aspx

Ledklatring er klatring der klatreren sikres ved hjelp av tau nede på bakken. Klatreren må feste tauet i sikringspunkter oppover i veggen. For å klatre på led må både sikrer og klatrer ha brattkort. Kortet skal henge i selen når man sikrer.  Dersom det ikke blir sikret forsvarlig kan Røykenbadets ansatte eller instruktører inndra kortet. Her kan du se en video om klatring på led: https://www.norsk-klatring.no/Klatreskolen/Slik-sikrer-du-paa-led

Røyken og Hurum klatreklubb kommer til å gjennomføre Brattkort prøver regelmessig. Priser og mer informasjon kommer. For å kunne ta brattkort må man være fylt 13 år. Her kan du se en video om Brattkort: https://www.youtube.com/watch?v=2-xsgG9mVdQ

Buldring  er klatring uten tau på klatretak som er laget for å likne store steiner. På Røykenbadet Klatresenter kan du buldre der det ligger tjukkaser. For å buldre trenger du ingen forhåndskunnskap, men du må ha signert ansvarerklæringen. Personer under 18 år uten Brattkort må ha med seg en ansvarlig voksen i klatreveggen, selv om man bare skal buldre.

Utstyr
Røykenbadet kommer ikke til å leie ut utstyr til klatring i den første perioden etter at klatreveggen åpner. De som kommer og skal klatre må selv ha med seg det nødvendige utstyret. Det vil være tau i klatreveggen. Alle som skal klatre må ha på seg egnede innesko.

Åpningstider 

Åpningstidene i klatreveggen er de samme som for treningssenteret.

Åpningstider Klatreveggen
Mandag 06.30-22.00
Tirsdag 06.30-22.00
Onsdag 06.30-22.00
Torsdag 06.30-22.00
Fredag 06.30- 21.00
Lørdag 09.00 – 18.00
Søndag 09.00 – 20.00

Etterhvert ønsker Røykenbadet og Røyken og Hurum Klatreklubb å starte opp med mer organisert aktivitet på klatresenteret.

Priser

Drop inn er åpen for alle. Ønsker man årskort må man være medlem i Røyken og Hurum klatreklubb.

Priser Medlem RHKK* Medlem Røykenbadet Ikke medlem
Drop inn      
Voksen 70 80 100
Barn og ungdom (< 18 år) 40 40 50
Sikrer 30 40 50
 
Årskort
Voksen** 1900,- Selges ikke Selges ikke
Tillegg per barn under 13 år 500,- Selges ikke Selges ikke
Ungdom/student 1000,- Selges ikke Selges ikke

*RHHK = Røyken og Hurum klatreklubb

Betingelser for Årskort Røykenbadet klatresenter:
**Årskort voksen inkluderer ett barn <13 år
Inngang gjelder for tauklatring og buldring.

Ansvarserklæring 

Alle som skal klatre på Røykenbadet klatresenter må ha lest, forstått og signert ansvarserklæringen før man skal klatre første gang. For personer under 18 år må foresatte være med å signere ansvarserklæringen på Røykenbadet før barna kan klatre. Personer under 18 år som ikke har brattkort må ha med seg en ansvarlig voksen i klatreveggen.

ANSVARSERKLÆRING KLATREVEGGEN PÅ RØYKENBADET, 01.03.17

Regler for Røykenbadet Klatresenter 

1. Alle har lov til å buldre.
2. Alle har lov til å klatre (men ikke sikre) på topptau og led på alle vegger.
3. Topptaukort gir adgang til å sikre på topptau på alle vegger. Kortet skal henge i selen når du sikrer.
4. Brattkort gir adgang til å sikre på led og topptau på alle vegger. Kortet skal henge i selen når du sikrer.
5. Du har lov til å veilede én ikke-sikringskyndig person som sikrer om gangen, hvis du er minst 18 år og har Topptaukort (på topptau) eller Brattkort (topptau og led). Veilederen er ansvarlig for at dette foregår på en sikker måte. Veilederen skal være på bakken, ha fullt fokus på sikreren og holde i tauet bak sikreren hele tiden. Du skal ikke samtidig sikre andre.
6. Enhver form for lønnet instruksjon i Røykenbadets lokaler skal kun skje etter avtale med Røykenbadet.
7. Instruktører og ansatte ved Røykenbadet kan henvise tauklatrere til buldring dersom det ikke sikres forsvarlig. Instruktører på anlegget kan i tillegg inndra Topptaukort eller Brattkort dersom det ikke sikres forsvarlig.
8. Barn (<18 år) uten brattkort eller topptaukort oppholder seg i klatreanlegget under oppsyn av ansvarlig voksen/forelder som har signert ansvarserklæringen.
9. For barn (<18 år) med brattkort eller topptaukort skriver foresatt under på ansvarserklæringen for vedkommende, og foresatt er ansvarlig for å vurdere om den mindreårige har den nødvendige kompetansen.
10. Mat og drikke skal ikke nytes i klatreanlegget. Unntak er vann fra drikkeflaske.
11. Løs kalk er ikke tillatt.
12. Ulykker og alvorlige skader skal alltid rapporteres til Røykenbadet på eget skadeskjema i resepsjonen.

Ansvarserklæring
A) Du forplikter deg til å følge reglene til Røykenbadet Klatresenter og å rette deg etter instrukser fra ansatte.
B) Selv om Røykenbadet og de ansatte gjør det de kan for at det skal være så sikkert som mulig, så vil all klatring være forbundet med en viss risiko.
C) All buldring og opphold ved buldreveggene skjer på eget ansvar. Du har selv ansvaret for ikke å få en fallende buldrer i hodet. Hvis du har med deg små barn i klatreanlegget – sørg for at de ikke leker på tjukkasen der det buldres.
D) All tauklatring og opphold ved klatreveggene skjer på eget ansvar. Ikke stå unødig i fallsonen til en klatrer. Du har selv ansvaret for å ikke få en fallende klatrer i hodet; dette gjelder både når du er på gulvet og når du klatrer på en rute ved siden av. Når du sikrer, be uvedkommende som står i fallsonen til din klatrer flytte seg ut av fallsonen, og pass på at andre i fallsonen er oppmerksomme når det er fare for at din klatrer faller i hodet på dem. Hvis det buldres på tauvegger skal hele kroppen være under 1. sikringsbolt.
E) Alle brukere som har lært å sjekke om klatreutstyret er i forsvarlig stand og gjøre kameratsjekk, skal selv sjekke at klatreutstyret er i forsvarlig stand og gjøre kameratsjekk, både når man klatrer på egenhånd og når man deltar på kurs, grupper eller andre klatreaktiviteter i Røykenbadets eller Klatreklubbens regi, og uansett om man bruker eget utstyr eller utstyr leid av Røykenbadet. Faste topptau regnes som del av anlegget og det forventes ikke at brukeren sjekker disse.
F) Som deltaker på tilbud med instruktør forplikter du deg til å rette deg etter instrukser fra instruktøren.
G) Dersom du oppdager sikkerhetsmessige mangler med anlegget (herunder faste topptau) forplikter du deg til å melde fra til personalet. Dersom du oppdager løse klatretak, setter vi pris på om du benytter tilgjengelig verktøy til å stramme taket – og melder fra til personalet.
H) Dersom du oppdager at noen i anlegget klatrer eller sikrer uforsvarlig, eller på annen måte setter seg selv eller andre i fare, hjelp oss å gripe inn så raskt som mulig ved å si fra til vedkommende. Meld fra til personalet hvis det blir nødvendig.
I) Ved topptauing på overhengende ruter på den høyeste veggen skal minimum 5. bolt nedenfra være klippet inn for å unngå pendelfall. Vær obs på at topptauklatring utenfor linjen til toppankeret medfører fare for pendelfall inn mot vegg og dekke i rommet.
J) Røykenbadets ansvarsforsikring dekker Røykenbadets ansvar for veggens konstruksjon, sikringspunkter osv. I tillegg bør du selv sørge for ulykkesforsikring som dekker klatring.

 

Velkommen til klatring på Røykenbadet! 

Røykenbadets svømmekurs – påmelding åpner i løpet av uke 8

Svømmekurs på Røykenbadet åpner sin påmelding i uke 8

Svømmekurs på Røykenbadet åpner sin påmelding i uke 8

Påmelding til svømmekurs i Røykenbadet sin regi åpner i løpet av uke 8. Påmelding og betaling vil skje samtidig. Røykenbadet kjører svømmekurs for barn fra 8 mnd til 6 år og voksenkurs fra 16 år. Ser du etter svømmekurs for andre aldersgrupper kontakt IL ROS svømming. Deres påmelding har åpnet.

Røykenbadet kommer til å kjøre følgende kurs:

Babysvømming

Babysvømming er et kurs der både barn og foreldre deltar.  I vannet får babyen mulighet til å gjøre bevegelser som støtter opp om og stimulerer barnets naturlige bevegelsesutvikling. Babysvømming gir god mulighet til en fin samhørighet mellom foreldre og barn. Det viktigste med babysvømming er at babyen skal bli glad i å være i vann og ha en fin opplevelse sammen med mor/far. Alle babysvømmingskurs holdes i terapibassenget med skråbunn. Det er åtte plasser per kurs.  Rodrigo Martinez Alves er kurslærer. Alle kursene går en gang i uka over 10 uker.

Hva lærer Babyen

Babyen lærer samhørighet, sosial trening og motorisk utvikling. Foreldrene får en ny måte å være sammen med barnet sitt. Babyen kan lett bevege seg. Vannet rundt barnets kropp bidrar til at barnet blir oppmerksom på sin egen kropp. Barn opplever vannet med alle sine sanser. De klarer mange bevegelser i vannet som de ennå ikke klarer på land og får derfor muligheten til å utvikle seg motorisk. Babysvømming deles i nivå 1,2 og 3. Dersom din baby ikke har vært på babysvømming tidligere kan det gå på et lavere kurstrinn selv om barnet er eldre enn den anbefalte aldersinndelingen.

Babysvømming nivå 1
Fra 8 uker – til ca 6 måneder 

Vi begynner rolig og forsiktig. Hovedvekt på vanntilvenning og sanger. Med disse øvelsene legges et godt grunnlag for videre badeglede. Vi lærer mor eller far de grunnleggende grepene for å holde babyer riktig i vannet. Foreldre vil også nyte kvalitetstid med barnet. Litt ute i kurset begynner vi å dykke for de som ønsker det.

Kurstid:

Tirsdager fra 11.00-11.30

Torsdager 15.15 – 15.45

Babysvømming nivå 2
Fra 6 måneder til ca. 12 måneder 

På dette kurset jobber vi med dykking og vi vil øke antallet og lengden på dykkingen. På dette nivået har mange blitt trygge under vann. Vi vil også begynne å jobbe med hopp fra kanten som er mor for både barn og foreldrene. Vi kan nå se at de små badebarna faktisk svømmer litt selv under vann. Far eller mor samarbeider med barnet sitt.

Kurstid: 

Tirsdager 11.45 – 12.15

Torsdager 16.00-16.30

Babysvømming nivå 3
Fra ca. 12 måneder

Imitasjon og uavhengighet er to egenskaper som dominerer i denne aldersgruppen. På dette nivå skal vi begynne å «gli» som en pil og svømme med hjelp av flytepølse, dykke etter dykkeleker og vi jobber med hopping fra kanten.

Kurstider: 

Tirsdager 12.30-13.00

Torsdager 16.45-17.15

Svømmekurs for barn 

Fra 4 til 6 år

Disse kursene er delt i tre nivåer hval, pingvin og selunge. Kursene følger anbefalingene fra Norges svømmeforbund for innhold og progresjon. Disse kursene kjøres i bassenget med hev og senk bunn. For beskrivelse av disse kursene se http://www.tryggivann.no Kursene vil kjøres mandag og torsdag ettermiddag. Nærmere tidspunkter vil bli publisert i løpet av uke 8.

Svømmekurs for voksne
Fra 16 år

Vi kjører to type kurs for voksne, nivå 1 og 2.  Kursene er åpne for personer fra 16 år og oppover. Rodrigo Martines Alves er kurslærer. Det er 6 plasser på kursene på nivå 1 og 10 plasser på kurs på nivå 2. Begge kursene foregår i 25 meters bassenget.

 

Svømmekurs for voksne nivå 1

Nivå 1 er for deg som ikke kan svømme, eller bare kan svømme litt. Kurset passer også fint for deg som er utrygg i vann. Kurset går en dag i uka over 10 ganger.

Tidspunkt: mandager 19.00-19.45 eller torsdager 13.00-13.45

Innhold og mål:

Vi følger prinsippet om først å bli trygg i vann, for deretter å følge en forsiktig progresjon med ulike øvelser hvor målet er at man skal lære å svømme enkel crawlsvømming. Vi arbeider etter en progresjon hvor du kombinerer ulike teknikkøvelser hvor målet er å lære en effektiv crawlsvømming med god pusteteknikk.

Delmål:

 Vanntilvenning

Hodet under vann

Flyte på mage og rygg

Fraspark – gli

Benspark

Kjennskap til crawl

Tørre å være på dypt vann

Kursmateriell

Badetøy, svømmebriller og badehette. Svømmebriller og badehette kan kjøpes i Røykenbadet.

 

Svømmekurs for voksne nivå 2 

Dette kurset er beregnet for voksne over 16 år som klarer seg uten hjelpemidler på dypt vann, og som ønsker å lære seg grunnleggende crawlteknikk. Hovedfokus er på crawl. Kurset går en dag i uka over 10 ganger.

Tidspunkt: mandag fra 20.00-20.45 eller torsdag 14.00-14.45

Innhold og mål:

Vi følger en progresjon med ulike øvelser hvor vi øver på armtak og beinspark. Målet er at man skal videreutvikle sin svømmeteknikk og svømme en mer effektiv Crawlsvømming.

Delmål:

Fraspark og gli

Beinspark (med og uten plate)

Pusteteknikk

Rotasjon

Armtak

Øve på stup

Kjennskap saltovending

Kursmateriell

Badetøy, svømmebriller og badehette. Svømmebriller og badehette kan kjøpes i Røykenbadet.

 

Her kan du laste ned informasjonen som PDF: Svømmekurs på Røykenbadet info

Prøv vår Wibit vannhinderløype onsdager og fredager fra 15.00-18.00!

Onsdager og fredager fra 15.00 – 18.00 kan våre gjester prøve seg på vår Wibit hinderløypa i 25 meters bassenget.

Det er 8 års aldersgrense for å bruke denne. Velkommen til mye lek og moro! Se videoen nedenfor.

Illustrasjons ilde. Dette bildet er ikke av den aktuelle vannhinderløypa, men det er videoen nedenfor.

Skal du besøke bassengene våre? Se når de er ledige her!

Fra mandag 06. februar 2017 (uke 6) er vi i full gang med skolesvømming. Det betyr at bassenget med hev og senk bunn vil være opptatt store deler av formiddagen mellom 09.00-13.00. Tidene variere litt fra dag til dag, så sjekk timeplanen for den aktuelle dagen hvis du vil unngå å komme til opptatt basseng. Når bassengene ikke er markert med rødt er de åpne for publikum. Denne timeplanen vil gjelde i uke fra 06. februar til 26. februar 2017.  dersom det ikke blir lagt ut en ny timeplan. Fra 27. februar kommer det ny timeplan.

På grunn av større pågang har vi måtte flytte litt på de Aquafitness timene på dagtid. Begge Aquafitness timene på onsdager mellom 10.00-10.55 og  11.06-12.00 vil gå i bassenget med skråbunn. På mandager vil Aquafitnesstimen kl. 10.00 gå i 25 meters bassenget og Aquafitness timen kl. 11.05 gå i bassenget med hev og senk bunn.

Vi har kommet frem til en prioritering av basseng i forhold til de ulike formålene slik at vi skaper et best mulig tilbud for flest mulig. Vi vil løpende evaluere bruk av de ulike bassengene til de ulike formålene.

 

Røde felter indikerer det er stengt for publikumsbading i opplærings og terapibassenget med hev og senk bunn

Røde felter indikerer det er stengt for publikumsbading i opplærings og terapibassenget med hev og senk bunn

Røde felter indikerer når bassengene er stengt for publikumsbading i opplærings og terapibassenget med skråbunn og 25 meters bassenget

Røde felter indikerer når bassengene er stengt for publikumsbading i opplærings og terapibassenget med skråbunn og 25 meters bassenget

 

Skal du trene i helga? Se hva som kommer på gruppetimene her!

Bli med på morsomme gruppetimer denne helga!

Bli med på morsomme gruppetimer denne helga!

Denne helgen er det følgende instruktører som har timene.

Fredag kl. 17.30 – 18.25 Spinning 2 med Kai Tømmerås

Lørdag 10.00-10.45 Spinning 2 med Kai Tømmerås

Lørdag 11.00-11.45 Sirkeltrening med Vilde

Søndag 16.30 – 17.25 Spinning 2 med Wenche

 

Velkommen til trening!

Svømmekurs starter opp i uke 10, 2017

Svømmekurs ved Røykenbadet starter i uke 10, 2017

Svømmekurs ved Røykenbadet starter i uke 10, 2017

Røykenbadet vil i samarbeid med IL R.O.S. Svømming tilby et godt utvalg av ulike typer svømmekurs. Røykenbadet vil ha ansvaret for babysvømming, småbarnsvømming opp til 6 år og svømmekurs for voksne. Svømmekursene går over 10 ganger og har en varighet på 30- 45 minutter avhengig av type kurs. Det blir også mulig å kjøpe timer med Personlig Trener som kan hjelpe deg med å forbedre dine svømmeferdigheter.  Her kan du kjøpe enkelttimer eller pakker på fem, ti eller femten timer.  Pris på timer med Personlig Trener avhenger av nivået på den personlige treneren og hvor mange timer du kjøper. Både barn og voksen kan kjøpe PT timer for å lære og svømme. Man kan kjøpe PT en til en, eller PT duo. Disse kan kjøpes fra 9. januar. For at et svømmekurs skal starte krever det at det er minst 5 påmeldte.

IL R.O.S Svømming har ansvar for svømmekurs fra 7 år og oppover og organisert svømmetrening for medlemmer i IL ROS. Alle svømmekurs har har oppstart i uke 10 (13.-19. mars 2017). IL R.O.S svømming sine hjemmesider er: http://www.ilros.no/svomming.html

For spørsmål og påmelding til riktig kurs er det viktig at du henvender deg til den aktøren som har ansvar for det aktuelle kurset. Det er ikke mulig å melde seg på svømmekurs før elektronisk påmelding er på plass. Vi vil legge ut informasjon når denne er klar.  

Det vil gå en runde med svømmekurs frem til sommeren. De som ikke får plass på kurs i vår kan melde seg på kurs til høsten. Kursene vil i all hovedsak foregå fra mandag til torsdag. Røykenbadet vil ha kurs mandag og torsdag, mens IL ROS svømming vil ha sine kurs og svømmetrening på tirsdag, onsdag og torsdag. Hvilke kurs som blir satt opp de ulike dagene kommer samtidig som vi åpner påmelding.

Pris

Pris på svømmekurs avhenger av type kurs og varighet. For oversikt over prisene se i tabellen lenger ned. Det er to ulike priser for kurs som skiller på medlemmer og ikke medlemmer ved Røykenbadet. De som ikke er medlem ved Røykenbadet betaler en totalsum som består av kurs og klippekort for adgang til anlegget. Medlemmer ved Røykenbadet har allerede adgang og betaler kun for kurspakken.

Priser for svømmekurs 22.12.16*

Type kurs Aldersgruppe Ansvar Pris ikke medlem Røykenbadet Pris medlem Røykenbadet, 
Baby        
Babysvømming Fra 3 mnd til under 3 år Røykenbadet  1750,- kroner**  650,- kroner**
Barn og unge        
Hval 4-6 år Røykenbadet 1750,- kroner 950,- kroner
Skilpadde 4-6 år Røykenbadet 1750,- kroner 950,- kroner
Pingvin 4-6 år Røykenbadet 1750,- kroner 950,- kroner
Pingvin**** 7 + IL ROS svømming 1800,- kroner 1000,- kroner
Selunge**** 7 + IL ROS svømming 1750,- kroner 1000,- kroner
Sel**** 7+ IL ROS svømming 1800,- kroner 1000,- kroner
Sjøløve**** 7 + IL ROS svømming 1800,- kroner 1000,- kroner
Delfin**** 7+ IL ROS svømming 3000,- kroner 1200,- kroner
Hai**** 7 + IL ROS svømming 3000,- kroner 1200,- kroner***
Svømmetrening**** IL ROS svømming 500 kroner pr måned + inngangsbillett 500,- kroner pr måned***
Voksen
Svømmekurs for voksne 18 år + Røykenbadet 2100,- 950,- kroner
Crawl/teknikk kurs 18 år + Røykenbadet 2100,- 950 kroner
PT svømming 5 år + Røykenbadet Selges ikke  25 min  375

55 min 549
Rabatt ved kjøp av flere timer

* Med forbehold om trykkfeil og endringer
** Pris inkluderer en voksen og ett barn. Godkjent badebleie er påbudt. Denne kan kjøpes hos Røykenbadet for 50,- kroner
*** Kurs/trening to dager i uka.
**** Alle svømmekurs i regi i IL R.O.S svømming kommer medlemskontingent i idrettslaget i tillegg. Denne betales en gang i året. Priser medlemskontingent i IL R.O.S: Familie kroner 800, voksen 400,- kroner og barn 300 kroner (20 år)

Påmelding

Påmelding til de ulike kursene gjøres elektronisk. Påmelding og betaling av Røykenbadet sine kurs kommer via hjemmesidene. For påmelding og betaling av IL ROS sine svømmekurs gjøres på IL ROS sine hjemmesider.  Påmelding til alle typer kurs er førstemann til mølla.

Viktig informasjon om Aquafitness timene mandag og onsdag formiddag

Grunnet oppstart av skolesvømming vil det bli noe endring på plassering og tidspunkt.

Mandager

10.00-10.55 Aquafitness i 25 meters bassenget (Høyde 135 cm, 29 grader)

11.05-12.00 Aquafitness i hev og senk bassenget (høyde 128, 34 grader)

 

Onsdager: 

10.00-10.55 Aquafitness i opplærings og terapibassenget med skråbunn (90 cm – 160 cm, 34 grader)

11.05-12.00 Aquafitness i opplærings og terapibassenget med skråbunn (90 cm – 160 cm, 34 grader)

For alle som synes at 128 cm i hev og senk bassenget har vært litt lavt anbefaler vi timene i 25 meters bassenget eller i bassenget med skråbunn. Siden disse bassengbunnene skråner er det lett å tilpasse plassering i bassenget ifht din høyde. Dersom du synes at 128 cm har vært akkurat passe anbefaler vi timer at du deltar på timene i ett av de to terapibassengene.

Velkommen til morsom og effektiv trening i våre basseng!

Elektronisk påmelding til gruppetimer

 

Nå er elektronisk booking klar!

Nå er elektronisk booking klar!

Elektronisk påmelding av gruppetimer

Alle gruppetimer fra mandag 23. januar skal bookes via våre hjemmesider. For å få tilgang til å booke gruppetimer må du ha et medlemskap og være over 15 år og opprette en bruker. Etter å ha opprettet en konto kan du booke neste ukes timer. For å opprette en konto går du inn på denne linken:

https://www.roykenbadet.no/aktiver-konto/

Her legger du inn e-post adressen de brukte da du registrerte medlemskapet. Etter at du har gjort dette vil du få en epost med link der du kan lage et personlig passord og aktivere kontoen din. Dersom du ikke mottar epost må du sjekke søppelposten. Legg gjerne inn post@roykenbadet.no som en av dine kontakter, så reduseres sjansen for at viktig informasjon går i søppelposten.

Innlogging og booking
Etter å ha endret passord kan du logge inn. Etter at du har logget inn får du tilgang til å booke gruppetimer. Du ser gruppetimer to uker frem i tid, og kan melde deg på gruppetimer 7 dager frem i tid. Du kan kun melde deg på to gruppetimer om gangen. Etter at du har booket en gruppetime vil du motta en bekreftelse på e-post.

Avbestilling og venteliste
Dersom du er forhindret fra å møte på en gruppetime er det viktig at du går inn og avbestiller timen, slik at noen andre kan få plassen din. Ventelister er ikke klare enda, men dette kommer i løpet av kort tid.

Oppmøte på gruppetime
Når du kommer til Røykenbadet og skal delta på en gruppetime må du henvende deg i resepsjonen og si navnet ditt og hvilken time du skal delta på. Det vil da bli registrert at du har kommet og du vil få et plastkort som bekreftelse på at du har meldt deg på timen og fått plass. Dersom du ikke har hentet kort får du ikke delta på timen.

Problemer med å opprette bruker? 
Dersom du ikke har oppgitt en epost adresse ved bestilling av medlemskap, eller at hele familien er registrert på en og samme adresse må du legges inn manuelt. Send følgende informasjon til ruthkari@roykenbadet.no eller ringe Røykenbadet på telefon 31 29 33 90.

1. Fornavn Etternavn
2. Adresse
3. Postnummer, poststed
4. Fødselsdato (XX.XX.XXXX)
5. Mobiltelefonnummer
6. E- postadresse

Velkommen til gruppetrening på Røykenbadet!