Fortsatt drift, men vi avventer nye retningslinjer

Vi mottar en rekke henvendelser om hvilke tiltak vi vil innføre med hensyn til innstramminger grunnet Covid-19 situasjonen. Inntil videre vil vi fortsette med våre eksisterende rutiner og retningslinjer. Det skal imidlertid være møte i formannskapet i Asker kommune i kveld (mandag), og vi forventer at det vil komme nye påbud/anbefalinger som vil påvirke vår drift. Pr nå vet vi ikke hva dette vil innebære, men vil oppdatere både på Facebook og våre hjemmesider så snart det evt. foreligger ny informasjon.

Møtet i formannskapet kan følges her: https://asker.kommunetv.no/live/93

Det er planlagt en pressekonferanse i etterkant av møtet.

Posted in Hovedsak and tagged , .