Svømmekurs

Gå til påmelding

Røykenbadet sine svømmekurs har oppstart 4 ganger i året. Hvilke kurs som settes opp avhenger av etterspørselen.

Påmelding legges ut 14 dager før hver kursrundestart.

Påmelding og betaling for kurs gjøres på her. Dersom kursdeltakeren ikke er medlem ved Røykenbadet betales del to av kursavgiften som et klippekort på 10 klipp. Deltakere på svømmekurs får 10 % rabatt på klippekort.

Vil du stå på venteliste? Send følgende informasjon til svommekurs@roykenbadet.no

 • Navn
 • Barnets navn (ved barnekurs)
 • Adresse
 • Fødselsdato
 • Telefonnummer
 • Epost
 • Ønsket kurs

 

Babysvømming 1 (8 uker – 6 mnd) (Oppstart i januar, april og august)
Dette er et nybegynnerkurs i babysvømming og passer for baby mellom 8 uker og 6 mnd. Babysvømming er et kurs der både barn og voksen deltar. Kurset fokuserer på sangleker og øvelser som gjør at barnet skal bli kjent med vannet. Både baby og forelderen skal bli trygge i vann. Barnet lærer ulike aktiviteter i vannet, og alt foregår i samspill mellom foreldre og barn. All læring gjøres ved hjelp av morsomme leker og sanger. Alle babysvømmingskurs holdes i terapibassenget med hev og senkbar bunn. Kurset kjøres på 120 cm dybde. Vannet holder 33 grader. Det er 12 plasser per kurs.  Alle våre babysvømmingskurs følger filosofien til Norsk Livredningsselskap.

Kursprisen inkluderer et barn og en voksen. Dersom begge foreldre ønsker å delta må voksen nummer 2 kjøpe et eget klippekort eller tegne medlemskap på bad. Kursinstruktør er Odd Bjørn Moen

Babysvømming 1 (6 mnd-12 mnd) (Oppstart i januar, april og august)
Dette er et nybegynnerkurs i babysvømming og passer for baby mellom 6 mnd – 12 mnd.  Babysvømming er et kurs der både barn og voksen deltar. Kurset fokuserer på sangleker og øvelser som gjør at barnet skal bli kjent med vannet. Både baby og forelderen skal bli trygge i vann. Barnet lærer ulike aktiviteter i vannet, og alt foregår i samspill mellom foreldre og barn. All læring gjøres ved hjelp av morsomme leker og sanger. Alle babysvømmingskurs holdes i terapibassenget med hev og senkbar bunn. Kurset kjøres på 120 cm dybde. Vannet holder 33 grader. Det er 12 plasser per kurs.  Alle våre babysvømmingskurs følger filosofien til Norsk Livredningsselskap.

Kursprisen inkluderer et barn og en voksen. Dersom begge foreldre ønsker å delta må voksen nummer 2 kjøpe et eget klippekort eller tegne medlemskap på bad. Kursinstruktør er Odd Bjørn Moen

Babysvømming 2 (5 mnd-15 mnd) (Oppstart i januar, april og august)
Dette er et videregående kurs i babysvømming og passer for baby mellom 5 mnd – 15 mnd.  Babysvømming er et kurs der både barn og voksen deltar. Kurset fokuserer på sangleker og øvelser som gjør at barnet skal bli kjent med vannet. Både baby og forelderen skal bli trygge i vann. Barnet lærer ulike aktiviteter i vannet, og alt foregår i samspill mellom foreldre og barn. All læring gjøres ved hjelp av morsomme leker og sanger. Alle babysvømmingskurs holdes i terapibassenget med hev og senkbar bunn. Kurset kjøres på 120 cm dybde. Vannet holder 33 grader. Det er 12 plasser per kurs. Alle våre babysvømmingskurs følger filosofien til Norsk Livredningsselskap.

Kursprisen inkluderer et barn og en voksen. Dersom begge foreldre ønsker å delta må voksen nummer 2 kjøpe et eget klippekort eller tegne medlemskap på bad. Kursinstruktør er Odd Bjørn Moen

Babysvømming 3 (1-2 år) (Oppstart i januar, april og august)
Dette er et videregående kurs i babysvømming som passer for barn mellom 1 og 2 år som har deltatt på babysvømming tidligere. På dette kurset jobber vi videre med vanntilvenning, dykking og forflytning i vann. Vi jobber fremdeles med at barna skal trives i vannet, og babysvømming er en fin aktivitet for å stimulere barnas koordinasjon. Barna vil også begynne å lære selvberging på dette kurset. All læring gjøres ved hjelp av morsomme leker og sanger.

Alle babysvømmingskurs holdes i terapibassenget med hev og senkbar bunn. Kurset kjøres på en dybde på 59 cm. Vannet holder 33 grader. Det er 8 plasser per kurs.  Odd Bjørn Moen er instruktør. Alle våre babysvømmingskurs følger filosofien til Norsk Livredningsselskap.

Kursprisen inkluderer et barn og en voksen. Dersom begge foreldre ønsker å delta må voksen nummer 2 kjøpe et eget klippekort eller tegne medlemskap på bad. Kursinstruktør er Odd Bjørn Moen

Småbarnssvømming 1 (Oppstart i januar, april og august)
Barna må være fylt 2 år før de begynner på dette kurset for å få utbytte av det. Barn som er yngre enn dette anbefaler vi babysvømming 3 (1-2 år). Dette er kurs der barn og en foresatt deltar på kurs. Dette kurset passer for barn som er redde for vann og ikke vil ha vann i ansiktet. Målet for kurset er vanntilvenning og at barna skal bli tryggere i vannet. Kurset gjennomføres i bassenget med hev og senkbar bunn på 59 centimeters dybde. Anbefalt høyde for barna er minimum 78 centimeter. Barna skal ikke bruke armeringer eller dykkebriller på kurset.

Alle babysvømmingskurs holdes i terapibassenget med hev og senkbar bunn. Kurset kjøres på en dybde på 59 cm. Vannet holder 33 grader.

Kursprisen inkluderer et barn og en voksen.

Småbarnssvømming 2 (3-6 år) (Oppstart i januar, april og august)

Barna må være fylt 3 år før de begynner på dette kurset for å få utbytte av det. Barn som er yngre enn dette anbefaler vi småbarnssvømming 1. Dette er kurs der barn og en foresatt deltar på kurs. Dette kurset passer for barn som er litt skeptiske til vann og som har behov for å ha med seg en voksen i vannet. Målet for kurset er vanntilvenning og at barna skal bli trygge og selvstendige i vannet, slik at de på neste kurs kan delta uten at foreldrene er med dem i vannet. Kurset gjennomføres i bassenget med hev og senkbar bunn på 80 centimeters dybde. Anbefalt høyde for barna er minimum 100 centimeter, slik at barna kan stå med hodet over vann. Barna skal ikke bruke armeringer eller dykkebriller på kurset.

Alle svømmekurs for barn holdes i terapibassenget med hev og senkbar bunn. Kurset kjøres på en dybde på 80 cm. Vannet holder 33 grader.Kursprisen inkluderer et barn og en voksen.

Svømmekurs for barn nivå 1 (Oppstart i januar, april og august og intensivkurs i uke 46)
Dette er et kurs der kun barnet deltar. Foresatte skal ikke være med i vannet, eller sitte og se på fra kanten, bortsett fra første og siste kursdag hvor de kan se på fra kanten. Barn som ikke kan delta på kurs uten forelder i vannet anbefaler vi småbarnssvømming 2.

Målet er at barna skal bli trygge i vann og beherske ferdigheten å dykke som gir grunnlaget for videre svømmeopplæring. Kurset gjennomføres i bassenget med hev og senkbar bunn (80 cm) , slik at alle barna kan stå med hodet over vann. Barna skal ikke bruke armeringer eller dykkebriller på kurset.

Barn som behersker følgende ferdigheter etter kurset er klare for Svømmekurs for barn nivå 2 (4-6 år)

 • Holde pusten med hodet under vann, øynene er åpne og uten dykkebriller
 • Holde pusten, dykke med hodet under vann og hente en leke på bunnen
 • Holde pusten, dykke med hodet under vann og bevege seg gjennom en dykkering
 • Holde pusten, hoppe fra bassengkanten og dykke direkte under vann og hente en leke fra bunnen.

Svømmekurs for barn nivå 2 (Oppstart i januar, april og august og intensivkurs i uke 46)

Dette er et kurs der kun barnet deltar. Foresatte skal ikke være med i vannet, eller sitte og se på fra kanten, bortsett fra første og siste kursdag hvor de kan se på fra kanten. Barna skal ikke bruke armeringer eller dykkebriller på kurset. For å delta på dette kurset må barnet beherske følgende ferdigheter:

 • Holde pusten med hodet under vann, øynene er åpne og uten dykkebriller
 • Holde pusten, dykke med hodet under vann og hente en leke på bunnen
 • Holde pusten, dykke med hodet under vann og bevege seg gjennom en dykkering
 • Holde pusten, hoppe fra bassengkanten og dykke direkte under vann og hente en leke fra bunnen.

Målet er at barna skal lære å flyte på magen og ryggen. Barn som behersker følgende ferdigheter etter kurset er klare for Svømmekurs for barn nivå 3 (4-6 år)

 • Flyte på magen som en stjerne med ansiktet under vann uten å bevege armer eller bein i minimum 5 sekunder uten dykkebriller.
 • Flyte på ryggen som en stjerne med ørene under vann uten å bevege armer eller bein i minimum 10 sekunder uten dykkebriller.
 • Flyte på magen som en stjerne med ansiktet under vann uten å bevege armer eller bein i minimum 5 sekunder uten dykkebriller, for deretter å dreie til ryggen og flyte i 10 sekunder
 • Holde pusten, hoppe fra bassengkanten og dykke direkte under vann og flyte opp igjen som en stjerne på magen

Svømmekurs for barn nivå 3 (Oppstart i januar, april og august og intensivkurs i uke 46)

Dette er et kurs der kun barnet deltar. Foresatte skal ikke være med i vannet, eller sitte og se på fra kanten, bortsett fra første og siste kursdag hvor de kan se på fra kanten. På dette kurset får barna lov å begynne med dykkebriller. For å delta på dette kurset må barnet beherske følgende ferdigheter:

 • Flyte på magen som en stjerne med ansiktet under vann uten å bevege armer eller bein i minimum 5 sekunder uten dykkebriller.
 • Flyte på ryggen som en stjerne med ørene under vann uten å bevege armer eller bein i minimum 10 sekunder uten dykkebriller.
 • Flyte på magen som en stjerne med ansiktet under vann uten å bevege armer eller bein i minimum 5 sekunder uten dykkebriller, for deretter å dreie til ryggen og flyte i 10 sekunder
 • Holde pusten, hoppe fra bassengkanten og dykke direkte under vann og flyte opp igjen som en stjerne på magen

Barn som ikke behersker ferdighetene over skal gå på svømmekurs for barn nivå 2.

Målet er at barna skal lære å gli på magen og ryggen og ha beinspark som gir god fremdrift. (Minimum 6 meter) Barn som behersker følgende ferdigheter etter kurset er klare for Selungen i regi av IL ROS Svømming.

 • Gli i pil på magen uten beinspark
 • Gli i pil på magen med beinspark (6 meter)
 • Gli i pil på ryggen uten beinspark
 • Gli i pil på ryggen med beinspark (6 meter)
 • Gli i pil på magen med beinspark (3 meter) og snu seg til pil på ryggen med beinspark (3 meter)

Svømmekurs for voksne nivå 1, fra 16 år. (Nybegynnerkurs) (Oppstart i januar, april og august og intensivkurs i uke 46)
Dette er et kurs som passer for deg som ikke kan svømme, eller er utrygg i vann.

Svømmekurs for voksne nivå 2 (Nybegynner crawl) (Oppstart i januar, april og august)
Dette kurset passer for deg som er trygg i vann og kan svømme minst 25 meter sammenhengende, men ønsker å lære/bli bedre på svømmearten crawl.

Svømmekurs for voksne nivå 2 (Videregående crawl) (Oppstart i januar, april og august)
Dette kurset passer for deg som kan crawle minst 50 meter og ønsker å jobbe enda mer med teknikk og jobbe med svømmespesifikk trening. Kurset passer bra for deg som har gått «Svømmekurs for voksne nivå 2» eller tilsvarende og ønsker større utfordringer. Kurset passer også godt for deg som er trener mot Triatlon.

Lurer du på hvilket kurs som passer for deg eller ditt barn? Da kan du få hjelp av dette dokumentet: Velg riktig svømmekurs

Finner du ikke kurs for deg/ditt barn?
Fyller ditt barn 7 år i løpet av kursåret eller skal gå et høyere kurstrinn enn Svømmekurs barn nivå 3 (4-6 år)? Da må dere kontakte IL ROS Svømming for kurs på svomming@ilros.no. Påmelding og venteliste til IL ROS sine kurs gjøres på http://www.tryggivann.no

Prisliste:
Priser finner du under påmelding for hvert enkelt kurs. For ikke medlemmer av Røykenbadet minner vi om at kursprisen er delt i to. Første del av kursprisen gjøres på nett, den andre delen betales ved å kjøpe et klippekort på 10 klipp i resepsjonen på Røykenbadet. Kursdeltakere får 10 % rabatt på klippekort.

*Med forbehold om trykkfeil og endringer. Vi minner om at minst halvparten av kursplassene må være fylt opp for at kurset skal gjennomføres.