Generell info / FAQ

Har du glemt noe på Røykenbadet?

Gjenglemte ting oppbevares i 14 dager. Deretter gis det til Fretex.

Følgende blir ikke tatt vare på:
– Undertøy
– Luer
– Drikkeflasker
– Sjampoo
– Sokker

Gjenglemt kan avhentes på hverdager i åpningstiden.

Har du mistet noe?

Ved oppbevaring av eiendeler på Røykenbadet må medlemmet/den besøkende benytte skap som låses. Glemmer medlemmet/den besøkende eiendeler under oppbevaring i skap etter stengetid, har Røykenbadet rett til å bryte opp skapet og oppbevare eiendelene. Om ikke disse er hentet innen 14 dager, har Røykenbadet rett til å kaste disse.
Røykenbadet er ikke ansvarlig for personskade, tyveri eller tap av medlemmets personlige eiendeler som er tatt med til Røykenbadet.